misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
KAMPANJER AUGUSTI
Nyheter
MISBAT Batterier
MISOIL Motoroljor
Förgasare
Glödlampor
Filter-olje,luft,bränsle,kupé
Kemprodukter
Rengöring
Smörjfett
Bränslepumpar
Tryckregulatorer
Tillsatser bränsle/motor/vx
Elprodukter
Rostskydd
Motorpackningar
Tändstift
Present- & reklamartiklar
Övriga produkter
Lagerrensning

Klarna

Visa   Mastercard
Visa Mastercard Secure

 

PETROL INJECTION CLEANER 250ml

PETROL INJECTION CLEANER 250ml

Klicka för större bild

PETROL INJECTION CLEANER 250ml

Artnr: 802511

Eurol Petrol Injection Cleaner är en bränsletillsats för rengöring spridare i bensinmotorer. 

Eurol Petrol Injection Cleaner är formulerad för att rengöra förorenade bensininsprutningssystem, för att återställa spridarffektiviteten och förbättra bränsleflödet. Tar bort sot och avlagringar från bränslerör, bränsleledningar, spridare och insugningsventilerna.

Eurol Petrol Injection Cleaner rekommenderas för fordon med grov tomgång, ojämn gång på grund av smutsiga spridare (igensatta insprutningsmunstycken) som är begränsade på grund av avlagringar eller om motorn är trög att starta eller är hårt belastad. 

Eurol Petrol Injection Cleaner kan användas i fordon utrustade med katalysator.

250ml flaskan Eurol Petrol Injection Cleaner rekommenderas för användning i 35L till 65L bränsle, låt tillsatsen köras genom bränslesystemet och kör normalt. Tillsätt Eurol Petrol Injection Cleaner till bränsletanken innan tankning. För bästa resultat använd ungefär en gång per några tusen km eftersom avlagringar börjar bildas med varje tank. Byt också luft- och bränslefilter för regelbundet underhåll, särskilt vid mycket stadskörning. Efter att ha använt denna produkt, bör du märka bättre prestanda från motorn vid acceleration och en tystare motor när man kör lånsamt. Tillsatsen kommer inte att reparera faktiska mekaniska fel (tändning, timing, etc).

* Rensar spridarna i en bensinmotor.

* Återställer spridarnas spridningsbild. 

* Garanterar en jämnare gång på motorn med ett jämnare flöde.

* Fungerar med både GDI (Gasoline Direct Injection) och indirekt insprutning.

* Bibehåller ett renare bränslesystem vilket resulterar i lägre utsläpp.

* Genom en mer fullständig förbränning, fås en bättre bränsleekonomi.

* Kan användas med blyfri eller annan bensin.

Optimal blandningsförhållande 1: 200.

Säkerhetsdatablad »

    GHS08

Fara

H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. P102 - Förvaras oåtkomligt för barn P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare, GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P331 - Framkalla INTE kräkning P405 - Förvaras inlåst P501 - Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Pris: 89 kr

Lagerstatus: Finns i lager

RELATERADE ARTIKLAR
BLYERSÄTTNING 250ml
BLYERSÄTTNING 250ml
Pris 105.00 kr
Art.nr: 802514
OCTANE IMPROWER 250ml
OCTANE IMPROWER 250ml
Pris 89.00 kr
Art.nr: 802516
PETROL INJECTION CLEANER 250ml
PETROL INJECTION CLEANER 250ml
Pris 89.00 kr
Art.nr: 802511
PETROL POWER 250ml
PETROL POWER 250ml
Pris 98.00 kr
Art.nr: 802510
PETROL SYSTEM CLEANER 250ml
PETROL SYSTEM CLEANER 250ml
Pris 89.00 kr
Art.nr: 802512