misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
KAMPANJER FEBRUARI
Förgasare
Bränslepumpar
Tryckregulatorer
Batterier / Bilbatterier
Olja / Motorolja
Smörjfett
Tillsatser fordon
Oljefilter
Övriga filter fordon
Kemprodukter
Elprodukter
Glödlampor
Rostskydd
Motorpackningar
Övriga produkter
LAGERRENSNING
Återförsäljare

Klarna

Visa   Mastercard
Visa Mastercard Secure

 

HÖGTRYCKSTVÄTT HD 20L

HÖGTRYCKSTVÄTT HD 20L

Klicka för större bild

HÖGTRYCKSTVÄTT HD 20L

Artnr: 260060

AMERICOL HÖGTRYCKSTVÄTT HD är ett kraftfullt löddrande flytande rengöringsmedel för användning i högtrycksutrustningar. Genererar ett stabilt och effektivt skumtäcke – även på vertikala ytor. Tung industriell smuts löses därför upp enkelt. Emulsifierar lätt med alla typer av smuts för effektiv rengöring. Rengör utan strimmor. 

Späd 2%-4% (1:50-1:25) beroende på mängd smuts och ytans natur. Lämpligt för högtrycksrengöring och skumrengöring. Ge helst produkten lite tid att verka först. Spraya med rent vatten. Hett vatten förbättrar rengöringseffekten.

Finns i 20L dunk. 

Produktblad »

Säkerhetsdatablad »

Säkerhetsdatablad (EN) »

PH meter

Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Undvik inandning damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsmask. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om det går och är lätt att göra. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och kontrollera andningen. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha. Förvaras inlåst. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka avlägsnande av naturligt hudfett vilket kan resultera i hudinflammation.

Pris: 395 kr 740 kr

Lagerstatus: Finns i lager

RELATERADE ARTIKLAR
AIR FRESHENER 750ml
AIR FRESHENER 750ml
Pris 49.00 kr 89.00 kr
Art.nr: 260090
ALLRENGÖRING ENTREP. 20L
ALLRENGÖRING ENTREP. 20L
Pris 395.00 kr 740.00 kr
Art.nr: 260050
FÖNSTERTVÄTT 750ml
FÖNSTERTVÄTT 750ml
Pris 44.00 kr
Art.nr: 260080
TVÄTTSVAMP
TVÄTTSVAMP
Pris från 9.00 kr 13.00 kr
Art.nr: 5521