misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Förgasare
Bränslepumpar
Tryckregulatorer
Batterier / Bilbatterier
Olja / Motorolja
Båt
Oljefilter
Smörjfett
Tillsatser fordon
Övriga filter fordon/Marin
Kemprodukter
Elprodukter
Glödlampor
Rostskydd
Motorpackningar
Övriga produkter
Lagerrensning
Återförsäljare

Klarna

Postnord

Scenker

 

MISAB GLYKOL RÖD

MISAB GLYKOL RÖD 1L

Klicka för större bild

MISAB GLYKOL RÖD 1L

Artnr: 156600

MISAB GLYKOL RÖD är en koncentrerad etylenbaserad kylarvätska med longlife funktion. Den är lämplig för alla vätskekylda förbränningsmotorer. Den innehåller inga nitrater, aminer, fosfater, borater eller silikater. Den tillhandahåller ett effektivt korrosionsskydd i upp till 500.000 km eller 5 år (longlife). Produkten förhindrar frysning i motorer och andra kylsystem samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion. Den är blandbar med de flesta andra etylenbaserade glykoler på marknaden och skyddar alla typer av metaller även aluminium.

Färg: Röd

Blandningstabell - Spädes med vatten!
50% Glykol = -40°C
40% Glykol = -28°C
33% Glykol = -20°C

Specifikation
VAG TL 774D & 774F (G12+) (VW, Skoda, Audi, Seat),
MAN 324 SNF
MB 325.3
 
Teknisk data
Densitet: 1,114
pH: 8,2 
Kokpunkt: > 187°C
Flampunkt: > 124°C
 

1L Flaska - 12st/kartong, 4L Dunk - 3st/kartong, 25L Dunk, 210L Fat.

Säkerhetsdatablad »
 
Innehåll: Etylenglykol. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Varning

Skadligt vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du känner dig dålig. Skölj munnen. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. Produkten är lätt nedbrytbar i naturen. Denna produkt eller dess ingredienser ackumuleras ej i naturen. Produkten är blandbar med vatten och är därför rörlig i mark och vatten.

Pris: 67 kr

Välj volym här:

Lagerstatus: Finns i lager

RELATERADE ARTIKLAR
MISAB GLYKOL BLÅ
MISAB GLYKOL BLÅ
Pris från 59.00 kr
Art.nr: 156100
MISAB GLYKOL GUL
MISAB GLYKOL GUL
Pris från 69.00 kr
Art.nr: 159100
MISAB GLYKOL VIT LL
MISAB GLYKOL VIT LL
Pris från 62.00 kr
Art.nr: 157100