misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Julklappstips från MISAB
Kampanj Startbatterier
Olja / Motorolja
Batterier / Bilbatterier
Bränslefilter
Kupéfilter
Luftfilter
Marin Olje-/Bränslefilter
Oljefilter
Smörjfett
Tillsatser fordon
Förgasare
Kemprodukter
Bränslepumpar
Båt
Tryckregulatorer
Elprodukter
Glödlampor
Rostskydd
Motorpackningar
Torkarblad
Tändstift
Övriga produkter
Företagskund
Utförsäljning

Klarna

Paypal

Swish

Postnord

Scenker

 

6-8811 Förgasarsats Volvo B18/B20 med DCD förgasare

2016-08-07 

6-8811 

MONTERINGSANVISNING FÖRGASARSATS VOLVO B18/B20/ 1968->MED 36/36DCD WEBERFÖRGASARE 

Beställningsnummer: 6-8811 

MISAB:s förgasarsatser har utvecklats för dig som önskar bättre prestanda med bibehållen eller förbättrad bränsleekonomi, ljudnivå och körbarhet. 
Får du bekymmer vid montering av förgasarsatsen är du välkommen att kontakta oss.


INNEHÅLL
1 st Weberförgasare 36/36 DCD 18910,139
1 st MISAB-insugningsrör 5-8810
1 st Sportluftfilter 610350
1 st Bränslefilter 8600
1 st Isolerplatta 39150.000
0,5 m Bränsleslang 8mm (förg.-bränslefilter) 261580
0,5 m Bränsleslang 6mm (bränslefilter-pump) 261560
4 st Nylockmutter M5 3.505
4 st Brickor M5 3.515
1 st Filterpackning  
2 st Slangklämma B-5
2 st Slangklämma A-5
4 st Mutter M8 3.810
4 st Bricka M8 3.820
4 st Pinnbult M8x40 3.840
1 st Grenröärspackning 8918
1 st Plugg 1/4" medskickas till Penta B18/B20   

Till Penta B18/B20 båtmotorer medskickas en 1/4" plugg för pluggning av uttaget bromsservo. 
Kontrollera att alla detaljerna finns med i satsen innan du börjar monteringsarbetet. 


SKISS 36/36 DCD
Weber 36 DCD
VERKTYG 

Blocknyckel 1/2 " 
Blocknyckel 9/16 " 
Blocknyckel 3/8 " 
Blocknyckel 13 mm 
Blocknyckel 22 mm 
Spärrhylsa m förlängning 
och spärr 13 mm 
Skruvmejsel 
EL.Kapmaskin 
Fil 


MOTORTRIMNING
För att uppnå bästa effekt förgasarsatsen bör din B18/B20 motor vara utrustad med Volvos K-kam och topplocket bör vara planat 2,5 mm så att kompressionsförhållandet 11,5:1 uppnås. 

Med denna trimning och Weberförgasaren höjs motoreffekten till cirka 116 hkr DIN (85kW) vid 5000 rpm. 


MONTERING 
Läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Ta fram alla verktyg och satsens olika detaljer. Placera dem lättåtkomligt. 


DEMONTERING 
- Börja med att koppla loss plus-polen på batteriet.


- Tappa ur cirka 2 liter kylarvätska från kylsystemet. Spara det för senare påfyllning.


- Lossa alla anslutningar till insugningsrör, förgasare och luftfilter.


- Demontera luftfilter, förgasare och insugningsrör.


- Ta bort styrhylsorna från insug och avgasportarna för att insugningsröret skall kunna sluta tätt intill topplocket.


- Kontrollera packningen mot topplocket. Byt ut den om den är deformerad.


- På B20 motorn är avgasrör och insugningsröret ihopgjutet. Avgasröret skall behållas och insugnigsröret skall avlägsnas. Detta sker bäst med el.kapskiva eller bågfil. Eventuell efterbearbetning med fil. Se till att det inte tar i när insugningsröret monteras.


- Grenrörspackningen sätts på topplockets pinnbultar.


- Avgasröret monteras (insugningsröret har bortkapats).


- Insugningsröret monteras. Se till så att det tar i avgasröret undertill. På vissa motormodeller behöver insuget slipas/kapas några mm för att få plats. Det finns gott om material på kanterna så det är riskfritt att ta bort extra gods för att det skall passa.


- På vissa Penta båtmotorer B20 , AQ 115 och AQ 130, måste en distansbricka på 49 mm monteras på de två nedre pinn bultarna på motorn för att insugningsröret skall sluta tätt. Insugningsröret bearbetas och kapas 5 mm på ut sidorna och under 3 mm på varje insugskanal. Vidare bearbetas ca 1 mm på undersidan mot avgasgrenröret.


- Styrringar i insugningskanalerna mot insugningsröret tas bort.


- Brickor och muttrar monteras på topplockets pinnbultar, varefter muttrarna åtdras korsvis.


- Sätt i de 4 pinnbultarna för förgasaren i insugningsröret. Placera isolerplattan ovanpå insugningsröret.


- Skruva nu fast förgasaren med flottörhuset pekande framåt med de brickor och muttrar som medföljer satsen. 


ANSLUTNING AV VAJRAR, REGLAGE MED MERABilden visar hur gasreglaget skall vara monterat på bil. 

Bil: - Reglagestången monteras på avsedd plats på insugningsröret. Därefter länken till förgasaren och kopplas till orginalreglaget. Notera att Weberförgasarens gasreglage skall vara monterat enligt bilden.
I vissa fall kan originareglagets kulled behöva böjas 5 grader för att underlätta reglagets funktion. Om detta ej är möjligt kan Art Nr 900060 Universalreglagesats köpas till och anpassas till förgasarsatsen. MISAB rekommenderar dock original.Bilden visar hur gasreglaget skall vara monterat på båt.

Båt: - Montera samman båtens gasreglage med förgasaren. I de flesta fall räcker det att vända båtens gasreglage så att vajern puttar istället för drar vid gaspådrag. I vissa lägen krävs att man drar om vajern så att den går till förgasaren från andra hållet (dvs från motorns ventilkåpa), då medföljer även en reglagearm som kan monteras på förgasaren för att passa detta ändamål.

- För att ansluta gasvajern i förgasaren utan ett vajerkulände måste man borra bort kulan längst ut på reglaget och trä vajern igenom hålet.


- Chokevajern fästes och justeras till lämplig längd.


- Kontrollera att vajrarna löper friktionsfritt. 


Montering av bränslefilter 
- Den bifogade 6 mm bränsleslangen ansluts till bensinpumpen. Bränsle filtrets ena nippel ansluts på 6 mm slangens andra ända.

- Från bränslefiltrets andra nippel fortsätter man med den bifogade 8 mm slangen fram till bensinröret på förgasaren.

Om du har använder ett bränslefilter av typen 8601, var nog med att placera det i rätt riktining så inte den inbyggda backventilen blockerar flödet. Detta gäller inte satser där bränslefilter 8600 medföljer.


Montering av ersättningsluftfilter. 
- Placera först filterpackningen ovanpå förgasaren och pinnbultarna.


- Lägg bottenplattan på plats och skruva fast den med bifogade nylockmuttrar och planbrickor. Insatsen läggs i och locket sätts på. Kläm fast locket med metallklämmorna.


- Den grova slangen från motorblocket anslutes i uttaget för vevhusventilationen i filtrets bottenplatta.


Uppstartning. 
- Fyll i kylarvätskan, som tappades ur.


- Anslut batteriets + pol.


- Stäm av din montering mot varje punkt i monteringsanvisningen.


- Starta motorn.


- Kontrollera alla slanganslutningar. Täta eventuella läckage.


- Varmkör motorn.


- Ställ in tomgångsvarvtalet på ca 800 varv med tomgångsskruven, ref 52 på sprängskissen .


- CO-halten ställs in med blandningsskruven, ref 56 på sprängskissen. Skruva den först i botten. Öppna den därefter 1,5 - 2 varv. CO bör vara 2,5 % på tomgång. 


BESTYCKNING 
Weberförgasaren 36/36DCD har levererats med följande bestyckning från oss: 

Beskrivning 1:a Steget 2:a Steget Artikelnummer
Huvudmunstycke 135 150 73801.***
E-rör F23 F23 61455,151
Luftmunstycke 230 200 77502,***
Lågfartsmunstycke 50   74403.050
Accelerationsmunstycke 70   76
Nålventil 175   79507.175
Flottörnivå 5 mm   Exkl. Packning
 

Bestyckningen avser B20 motor med planad topp 2,5 mm och K-kam. Har toppplocket modfierats ytterligare eller annan kamaxel monterats, måste bestyckningen ändras. 
Rätt bestyckning kan du antingen finna i Weberhandboken, på www.misab.se eller genom testkörning i en motorbänk/rullande landsväg..Genom mätning av CO/HC halterna vid olika belastningar och varvtal kan man prova ut rätt munstycken. 


TIPS 

Till den här satsen kan du använda original mekanisk bränslepump men det är ännu bättre att montera vår elektriska bränslepump AP015M. Den ger ett flöde på 90 l/h, max tryck 0,25 bar. Perfekt för din båtmotor där nålventilen i förgasaren maximalt klarar av detta tryck.

Om en tryckregulator av typen FK 2 monteras mellan bensinpumpen och förgasaren säkerställer man ett jämnt flöde fram till förgasaren. Trycket överstiger inte 0,13 bar. ANVISNING FÖRGASARSKÖTSEL 
Efter några tusen timmars körning är förgasaren i behov av en mindre översyn för att säkerställa en driftsäker funktion. 

Efter 2000 mil eller motsvarande drift i timmar börjar nålventilen bli så sliten att den läcker igenom bensin. Flottörnivån stiger någon eller några millimeter. Motorn förbrukar extra mycket bensin. Skaffa därför en ny nålventil till förgasaren och en packningssats.

Antal Benämning Artnr

1 st

Nålventil 79507.175
1 st Packningssats 92.0024.05
1 st Luftfilterinsats 605090
1 st Bränslefilter 8600
1 st Isolerplatta 39150.000
- Bränslefilter med backventil 8601
- Bränslepump Universal membran AP101
- Bränslepump Universal kolvpump AP015M


Förgasaren är en mycket känslig detalj i bilens bränslesystem. Därför måste du vara extra försiktig när du arbetar med den. Speciellt varsam bör du vara med flottören. 

Börja med att demontera förgasaren från motorn. Tvätta den utvändigt med lämpligt rengöringsmedel, tex Misoil Avfettning. Använder du tryckluft måste du vara väldigt försiktig så du inte blåser 
bort någon tätningsplugg. Blås aldrig in i bensingången när flottören sitter kvar i förgasaren. 


När du tar isär förgasaren skall du vara noga med att lägga delarna så att du exakt vet hur och var de skall sitta. 

Vid sammansättningen är det dags att byta ut packningar och nålventiler. Byt även ut dåliga bensinslangar och klammor. 
Filtret mellan bensinpumpen och förgasaren bör bytas varje 1000:e mil eller motsvarande drift i timmar. 
Mellan bensintanken och pumpen bör man montera ett bensinfilter med backventil, best nr 8601. 

Har du haft problem vid montering av denna förgasarsats eller tycker du att den inte fungerar bra. Hör av dig till MISAB så skall vi hjälpa dig så mycket vi kan. Detta hjälper oss att förbättra vår produkt.

Copyright MISAB 2016-08-07