misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Förgasare
Bränslepumpar
Tryckregulatorer
Batterier / Bilbatterier
Olja / Motorolja
Båt
Oljefilter
Smörjfett
Tillsatser fordon
Övriga filter fordon/Marin
Kemprodukter
Elprodukter
Glödlampor
Rostskydd
Motorpackningar
Övriga produkter
Lagerrensning
Återförsäljare

Klarna

Postnord

Scenker

 

Monteringsanvisning 6-8852

2015-03-24

MONTERINGSANVISNING FÖRGASARSATS PENTA AQ115, AQ120, AQ130 B21 och AQ145 B23 och AQ151 B230

Beställningsnummer: 6-8852

Ersätter Solex 44PAI eller 44PHN förgasare

MISAB:s förgasarsatser har utvecklats för dig som önskar bättre prestanda med bibehållen eller förbättrad bränsleekonomi, ljudnivå och körbarhet.

Får du bekymmer vid montering av förgasarsatsen är du välkommen att kontakta oss.

INNEHÅLL

1 st Förgasare 38 DGES 18900,000
1 st MISAB-insugningsrör 5-8851
1 st Sportluftfilter 6032
1 st Bränslefilter 8600
1 st Isolerplatta 39150.000
0,3 m Bränsleslang 8mm (förg.-bränslefilter) 261580
0,3 m Bränsleslang 6mm (bränslefilter-pump) 261560
4 st Nylockmutter M5 3.505
4 st Brickor M5 3.515
1 st Filterpackning 99900315
2 st Slangklämma B-5
2 st Slangklämma A-5
4 st Mutter M8 3.810
4 st Bricka M8 3.820
4 st Pinnbult M8x40 3.840
1 st Reglagesats Använd original
1 st Plugg 61002.010
1 st Packning 41530.024
4 st Skruv M5 3,521

Kontrollera att alla detaljerna finns med i satsen innan du börjar monteringsarbetet. 

VERKTYG

Blocknyckel 8 mm
Blocknyckel 10 mm
Blocknyckel 12 mm
Blocknyckel 13 mm
Blocknyckel 22 mm
Spärrhylsa med förlängning och spärr 13 mm
Skruvmejsel
Kniv

Montering

Läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Ta fram alla verktyg och satsens olika detaljer. Placera dessa lättåtkomligt.

Demontering

- Börja med att koppla loss plus-polen på batteriet.
(- Tappa ur cirka 2 liter kylarvätska från kylsystemet. Spara det för senare påfyllning.)
- Lossa alla anslutningar till insugningsrör, förgasare och luftfilter.
- Demontera nu luftfilter, förgasare och insugningsrör.
- Kontrollera packningen mot topplocket. Byt ut den om den är deformerad.

Montering av MISAB-insugningsrör och förgasare.

- Skruva fast insugningsröret på motorblocket med originalpackningen emellan.

- På vissa Penta motorer måste 2 st 90mm M8 pultar bort.
- På vissa Penta motorer måste man fila bort material i en hörnet av insugningsröret där termostaten tar i.
- Sätt i de 4 pinnbultarna för förgasaren i insugningsröret. Placera isolerplattan ovanpå insugningsröret.
- Montera förgasaren så gasreglagets ända pekar bakåt.

Anslutning av vajrar, reglage mm.

PÅ AQ151 A,B,C förekommer är en vakumslang kopplad mellan bränslepumpen och insugningsröret. Den bör om möjligt kopplas in i luftfiltret på förgasaren alternativt ledas ut ett uppsamlingskärl. Luftfiltret är inte förberett för en anslutning av denna typ så vi rekommenderar att man borrar ett hål lika stort som slangen i luftfiltrets bottenplatta och för in slangen i detta. Täta sedan med lämplig material typ plastmassa eller limm. Slangens utgångsnippel kan gå att plugga men vi har inga bekräftade uppgifter på vad effekten av detta blir.

För att ansluta gasvajern i förgasaren utan ett vajerkulände måste man borra bort kulan längst ut på reglaget och trä vajern igenom hålet.
På 6-8852 ansluter man Plus 12V till den automatiska choken innan start. Den skall vara kopplad till tändningen så den aktiveras när man startar motorn.
AQ 151A,B,C har bränsleledning framdraget hela vägen till förgasarna. Detta måste kapas för att kunna ansluta förgasaren till motorn. Kläm sedan fast bifogad bränsleslang på röret med en bifogad slangkämma.
- Koppla fast original gasvajer.
- Svårighetsgraden på detta kan variera mellan olika båtar och olika versioner av motorer. Justera in ett spel på 1-3 mm. Kontakta oss på MISAB för tips.
- Koppla in ström till den elektriska choken.
- Kontrollera att vajrarna löper friktionsfritt.

Anslutning av vajrar, reglage med mera
1. Sätt fast gasreglaget (använd original). Justera längden.

Båtens gasreglage är inställt för dragande (se video).
 


Det behöver ändras till puttande för att fungera med Weber-förgasare(se video).

 

Bild på gasreglage - ändras från dragande till puttande

Bild på reglaget mellan Solex 44 PAI

Bild på reglaget på förgasaren

2. Koppla fast original gasvajer. - Om gasvajern inte har ansluting med 8 mm kula, så skall 5 mm hål borras slipas upp i stället för kulan. Justera in ett spel på 1-3 mm. 

Montering av bränslefilter

- Den bifogade 6 mm bränsleslangen ansluts till bensinpumpen. Bränsle filtrets ena nippel ansluts på 6 mm slangens andra ända.
- Från bränslefiltrets andra nippel fortsätter man med den bifogade 8 mm slangen fram till bensinröret på förgasaren.

- Notera att det är det undre röret som man ansluter bensinen i. Det övre är en retur som skall pluggas om den inte används. Detta görs enkelt men en stump bränsleslang som man pluggar med en bult eller motsvarande.

Montering av ersättningsluftfilter.

I luftfiltrets bottenplatta finns redan ett uttag för vevhusventilation.
- Skruva fast bifogad nippel för vevhusventilation.
- Placera fört filterpackningen ovanpå förgasaren och pinnbultarna.
- Lägg bottenplattan på plats och skruva fast den med bifogade nylock-
muttrar och planbrickor.

Uppstartning.

- Anslut batteriets + pol.
- Stäm av din montering mot varje punkt i monteringsanvisningen.
- Starta motorn.
- Kontrollera alla slanganslutningar. Täta eventuella läckage.
- Varmkör motorn.
- Ställ in tomgångsvarvtalet på ca 800 varv med tomgångsskruven som sitter monterad vid förgasarens axlar.
- CO-halten ställs in med blandningsskruven, ref 56 på sprängskissen i Weberhandboken.


Skruva den först i botten. Öppna den därefter 1,5 - 2 varv. CO bör vara 2,5 % på tomgång.

Bestyckning
Förgasaren 38/38 DGES har levererats med följande bestyckning från oss:

Beskrivning 1:a Steget 2:a Steget Artikelnummer
Huvudmunstycke 155 155 73801.***
E-rör F50 F50 61440.216
Luftmunstycke 185 185 77201.***
Lågfartsmunstycke 55 55 74409.055 / 74403.055
Accelerationsmunstycke 35   76216,035
Nålventil 200   79519,200
Flottörnivå 7 mm   Exkl. Packning


Flottörnivå 41 mm exkl packning

Bestyckningen avser standard B21/B23 motor. Har toppplocket modfierats
eller kamaxel byts ut mot en trimmad måste bestyckningen ändras.
Rätt bestyckning kan du rådfråga MISAB om.

TIPS

Till den här satsen kan du använda original mekanisk bränslepump men det är ännu bättre att montera vår elektriska bränslepump
AP015M. Den ger ett flöde på 90 l/h, max tryck 0,25 bar. Perfekt för din båtmotor där nålventilen i förgasaren maximalt klarar av detta tryck.

Om en tryckregulator av typen FK 2 monteras mellan bensinpumpen och förgasaren säkerställer man ett jämnt flöde fram till förgasaren. Trycket överstiger inte 0,13 bar.

ANVISNING FÖRGASARSKÖTSEL

Efter några tusen timmars körning är förgasaren i behov av en mindre översyn för att säkerställa en driftsäker funktion.

Efter 2000 mil eller motsvarande drift i timmar börjar nålventilen bli så sliten att den läcker igenom bensin. Flottörnivån stiger någon eller några millimeter. Motorn förbrukar extra mycket bensin. Skaffa därför en ny nålventil till förgasaren och en packningssats.

Antal Benämning Artnr

1 st

Nålventil 79519.200
1 st Packningssats 92.0149.05
1 st Luftfilterinsats 605090
1 st Bränslefilter 8600
1 st Isolerplatta 39150.000
- Bränslefilter med backventil 8601
- Bränslepump Universal membran AP101
- Bränslepump Universal kolvpump AP015M


Förgasaren är en mycket känslig detalj i motorns bränslesystem. Därför måste du vara extra försiktig när du arbetar med den. Speciellt varsam bör du vara med flottören.
Börja med att demontera förgasaren från motorn. Tvätta den utvändigt med lämpligt rengöringsmedel typ Misoil Avfettning.
Använder du tryckluft måste du vara väldigt försiktig så du inte blåser bort någon tätningsplugg. Blås aldrig in i bensingången när flottören sitter kvar i förgasaren.

När du tar isär förgasaren skall du vara noga med att lägga delarna så
att du exakt vet hur och var de skall sitta.

Vid sammansättningen är det dags att byta ut packningar och nålventiler. Byt även ut dåliga bensinslangar och klammor.
Filtret mellan bensinpumpen och förgasaren bör bytas varje 1000:e mil eller motsvarande drift i timmar.
Mellan bensintanken och pumpen bör det monteras ett bensinfilter med backventil, till exempel MISABs 8601.

Har du haft problem vid montering av denna förgasarsats eller tycker du att den inte fungerar bra. Hör av dig till MISAB så skall vi hjälpa dig.

 


Copyright MISAB 2017-09-11