misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
KAMPANJER AUGUSTI
Nyheter
MISBAT Batterier
MISOIL Motoroljor
Förgasare
Glödlampor
Filter-olje,luft,bränsle,kupé
Kemprodukter
Rengöring
Smörjfett
Bränslepumpar
Tryckregulatorer
Tillsatser bränsle/motor/vx
Elprodukter
Rostskydd
Motorpackningar
Tändstift
Present- & reklamartiklar
Övriga produkter
Lagerrensning

Klarna

Visa   Mastercard
Visa Mastercard Secure

 

BLYERSÄTTNING 250ml

BLYERSÄTTNING 250ml

Klicka för större bild

BLYERSÄTTNING 250ml

Artnr: 802514

Blyersättningsbränsletillsats för äldre fordon.

Eurol Blyersättning är utvecklad för att smörja och skydda mjuka ventilsäten från slitage, vilket gör att din bil kan köra säkert på modern, blyfri bensin. Denna produkt rekommenderas för klassiska och veteranbilar, som körs på blyfri bensin men som är gjorda för att köras på blyad bensin.

Eurol Blyersättning har utformats som en ersättning för bly i bensin på grund av kravet på marknaden att erbjuda miljövänliga bränsleblandningar. 

25ml av Eurol Blyersättning rekommenderas för användning i 25 liter bensin. Häll i tillsatsen till din tank varje gång du fyller upp med vanlig blyfri bensin.

Använd inte på fordon (från omkring 2005) som är utrustade med katalysatorer eftersom några av tillsatserna kan påverka katalysatorn. Det rekommenderas inte att blanda denna produkt med andra tillsatser. Se tillverkarens rekommendationer.

Behåll blandningsförhållande 1: 1000 genom doseringsflaska.

Säkerhetsdatablad »
 
GHS08
Fara
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. P102 - Förvaras oåtkomligt för barn P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare, GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P331 - Framkalla INTE kräkning P405 - Förvaras inlåst P501 - Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. EUH-fraser : EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Pris: 105 kr

Lagerstatus: Finns i lager

RELATERADE ARTIKLAR
OCTANE IMPROWER 250ml
OCTANE IMPROWER 250ml
Pris 89.00 kr
Art.nr: 802516
PETROL INJECTION CLEANER 250ml
PETROL INJECTION CLEANER 250ml
Pris 89.00 kr
Art.nr: 802511
PETROL POWER 250ml
PETROL POWER 250ml
Pris 98.00 kr
Art.nr: 802510
PETROL SYSTEM CLEANER 250ml
PETROL SYSTEM CLEANER 250ml
Pris 89.00 kr
Art.nr: 802512