misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
SOMMARPRISER
Förgasare
Bränslepumpar
Tryckregulatorer
Batterier / Bilbatterier
Olja / Motorolja
Båt
Oljefilter
Smörjfett
Tillsatser fordon
Övriga filter fordon/Marin
Kemprodukter
Elprodukter
Glödlampor
Rostskydd
Motorpackningar
Övriga produkter
Lagerrensning
Återförsäljare

Klarna

Visa   Mastercard
Visa Mastercard Secure

 

HÖGTRYCKSTVÄTT HD 20L

HÖGTRYCKSTVÄTT HD 20L

Klicka för större bild

HÖGTRYCKSTVÄTT HD 20L

Artnr: 260060

AMERICOL HÖGTRYCKSTVÄTT HD är ett kraftfullt löddrande flytande rengöringsmedel för användning i högtrycksutrustningar. Genererar ett stabilt och effektivt skumtäcke – även på vertikala ytor. Tung industriell smuts löses därför upp enkelt. Emulsifierar lätt med alla typer av smuts för effektiv rengöring. Rengör utan strimmor. 

Späd 2%-4% (1:50-1:25) beroende på mängd smuts och ytans natur. Lämpligt för högtrycksrengöring och skumrengöring. Ge helst produkten lite tid att verka först. Spraya med rent vatten. Hett vatten förbättrar rengöringseffekten.

Finns i 20L dunk. 

Produktblad »

Säkerhetsdatablad »

Säkerhetsdatablad (EN) »

PH meter

Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Undvik inandning damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsmask. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om det går och är lätt att göra. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och kontrollera andningen. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha. Förvaras inlåst. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka avlägsnande av naturligt hudfett vilket kan resultera i hudinflammation.

Pris: 395 kr 740 kr

Lagerstatus: Finns i lager

RELATERADE ARTIKLAR
AIR FRESHENER 750ml
AIR FRESHENER 750ml
Pris 49.00 kr 89.00 kr
Art.nr: 260090
ALLRENGÖRING ENTREP. 20L
ALLRENGÖRING ENTREP. 20L
Pris 395.00 kr 740.00 kr
Art.nr: 260050
FÖNSTERTVÄTT 750ml
FÖNSTERTVÄTT 750ml
Pris 44.00 kr
Art.nr: 260080
TVÄTTSVAMP
TVÄTTSVAMP
Pris från 9.00 kr 13.00 kr
Art.nr: 5521