misab.se
Välkommen till MISAB
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Förgasare & Tillbehör
Nyheter förgasare
Båt - Förgasare
Filter - Förgasare
Tryckregulatorer
Bränslefilter
Bränslepumpar
Motorolja
Tillsatser fordon
Spray
Elprodukter
Glödlampor
Batterier
Utförsäljning

Klarna

Paypal

Swish

Postnord

 

Emulsionsrör

Rekommendationstabell för byte av Emulsionsrör

Det är många funktioner i förgasaren dom påverkas av emulsionsröret.

 • Emulsionsröret är av central betydelse för hela förgasarens funktion.
 • Vägledande information ges i tabellen nedan, som är uppdelad efter de tre typer av emulsionsrör som förekommer i Weberförgasare.
 • Observera att varje byte av emulsionsrör bör följas av justering av luft- och huvudmunstyckenas storlek.
 • Vissa emulsionsrör kan ha utgått från Weberfabriken.

Rekomendationstabell för byte av Emulsionsrör

Art.nummer 61440... 61450... 61455...
Förgasartyp

DFAV, DGV, DCN DFI IDA 3C 

DCOE, DCNF, IDF, IDA, DATRA DFTA DMTR DMTRA

DCD

Normal bestyckning

F2-F3-F6-F7F8-F9-F15-F16-F20-F21-F24-F26-F33-F34-F35

F2-F3-F4-F7-F9-F11-F14-F15-F16 F8-F13-F23-F26-F30-F33

Åtgärdsprogram

 

1. Rikare blandning vid låga varvtal eller under måttlig acceleration (rör utan hål i toppen)

F3-F5-F7-F21 F7 F23-F30

2. Svagare blandning vid låga varvtal eller under måttlig acceleration (rör med hål i toppen)

F20-F33-F34 F2-F3-F11-F14-F15-F16 F8-F26-F33
3. Rör med många hål för att reducera blandningen vid höga varvtal, då luftmunstycket är större än 200 F8-F16-F20 F11-F19 F8-F9-F31
4. För rikare blandning vid måttlig acceleration, måste bränslereserven ökas. Rör med mindre ytterdiameter och hålen företrädesvis på nedre delen. Ökning av luftmunstyckets storlek för att undvika allt för rik blandning vid högre varv. F3-F5-F25 F7-F8 F13
5. Rör för mycket stora huvudmunstycken och för alkoholbaserade bränslen. F2-F20-F24-F25-F26 F2-F3-F4-F7-F17 F8-F10-F29
 • Emulsionsrörets uppgift är att blanda luften, som kommer från luftmunstycket, med bränslet, som kommer från huvudmunstycket.
 • Blandningen skall ha "rätt" proportioner mellan bränsle och luft och dessutom vara så homogen som möjligt.
 • Från E-röret sugs blandningen ut i förgasarhalsen genom spridaren.

E-rörets s.k. storlek bestäms av flera faktorer. Som framgår av ritningarna är dessa väldigt många.( Se ritningar )

 Avgörande är bl.a:

1. Placeringen av och storleken på hålen som sitter närmast luftmunstycket.

2. Rörets ytterdiameter

3. Placeringen av och storleken på de hål, som sitter närmast huvudmunstycket.

 • Korrektionshål ger företräde åt bränsle vid lägre varv.
 • Luft från luftmunstycket genom korrektionshålen i emulsionsröret tenderar att suga med sig bränsle mot spridarmunstycket.
 • Flottörhusnivån har också stor inverkan på detta.
 • Allt bränsletillflöde in till kammaren bestäms av huvudmunstycket, men kammarhusreserven bestäms av kapaciteten i kammaren.

Med tunna emulsionsrör och låga korrektionshål ges mest utrymme för bränsle.

 • F9 och F2 är två emulsionsrör som har stor reservkapacitet.
 • F2 är tunnare än F9.
 • F14 och F10 har högt belägna korrektionshål öch är extrema och svåra att använda.
 • F6 och F12 är konstruerade för stora luftmunstycken.
 • F1 - F5 och F17 är ansedda för stora huvudmunstycken.
 • Tjocka emulsionsrör ger en viss kapillär dämpning på bränslet genom att reducera det ringformade utrymmet som bränslet flyter igenom.

Uppställning över parrör bland emulsionsrör, det vill säga rör har likbelägna korrektionshål men olika diameter.

Tjocka rör Tunna rör  
F4 F17 Extrema motorer
F14 F10 Extrema motorer
F6 F12 Extrema motorer
F3 F7 Race-motorer
F9     F15 F12 Rally-motorer
 • Översta hålradens placering och storleken på dessa hål bestämmer delvis när systemet börjar leverera bränsleblandningen till spridaren. De övriga hålraderna och deras inbördes placering påverkar bromseffekten. 
 • Emulsionsrörets ytterdiameter styr delvis också denna effekt och bestämmer samtidigt den mängd bränslereserv som finns att tillgå i systemet vid gaspådrag.
 • Rören märks med bokstaven F och en eller två siffror. Dessa siffror betecknar olika typer av emulsionsrör och har ingen inbördes ordning. Ett F3 rör är alltså inte mindre än F4. Istället identifierar beteckningen ett speciellt emulsionsrör med hålen på ett visst sätt, av en särskild storlek med en särskild ytterdiameter och med speciell storlek på axialborrningen.