misab.se
Välkommen till MISAB
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Förgasare & Tillbehör
Nyheter förgasare
Båt - Förgasare
Filter - Förgasare
Tryckregulatorer
Bränslefilter
Bränslepumpar
Motorolja
Tillsatser fordon
Spray
Elprodukter
Glödlampor
Batterier
Utförsäljning

Klarna

Paypal

Swish

Postnord

 

Funktion tryckregulator

 

Information om tryckregulator förgasare

 
 • Filter King monteras mellan bensinpumpen och förgasaren och ger ett jämt bränsleflöde och tryck fram till förgasaren.
 • Filter King har framtagits för att sörja för ett konstant och jämt bränsleflöde under alla körförhållanden.
 • Den främsta fördelen består i att regulatorn genom sitt stora och lugnt verkande membran kompenserar ojämnheter i bränsleflödet från pumpen till förgasaren.
 • En vanlig bensinpump av membrantyp kan utveckla ett tryck 3-5 gånger så stort som är nödvändigt för att försörja förgasaren med den erforderliga mängden bränsle. När förgasaren får för högt tryck uppstår bränsleförlust. Motorn får en ojämn gång och kan även tjuvstanna. Filter King undviker dessa svårigheter genom att reducera och normalisera bränsle trycket.

 

 

 • Tryckreduceringen ger bättre tomgång och lättare starter.
 • Dessutom ökas motorns elasticitet utan att den förlorar prestanda vid högt varvtal.
 • Tryckregulatorn är inställd efter motoreffekten och exakt kalkylerad inklusive säkerhetsmarginal.
 • Se rekomendationstabellen nedan.
 • Filter King är justerad för tryck i överensstömmelse med högsta prestanda för mot- svarande motor.
 • Bränsleflödet är uträknat med hänsyn tagen till diameter på förgasarens nålventil och flottörhusets storlek.


Om det skulle visa sig nödvändigt att ändra bränsletrycket till förgasaren enligt följande:

 • Om bränsletrycket är för lågt, tag bort kupolmuttern, lossa muttern och vrid juster- skruven ett halvt varv medsols.
 • Om däremot trycket skulle vara för högt, lossa enligt ovan men vrid justerskruven motsols alltid bara ett halvt varv.
 • Denna justering måste ske gradvis tills ideal- trycket nås.
 • Om hastighetsförlust, för mager blandning vid acceleration eller hög fart skulle uppstå måste trycket alltid ökas genom att justerskruven gradvis vrides ett halvt varv medsols.
 • När inställningen är gjord, åtdrages låsmuttern försiktigt så att justerskruvens position ej ändras.
 • Skruva därefter fast kupolmuttern.
 • Filter King är garanterad för perfekt funktion.
 • Den är framställd under kontroll av bästa material och yrkesskicklighet och kommer att svara för många års bekymmersfri service.

Filter King:

 • Reglerar bränsletrycket
 • Reducerar sotbildning
 • Förhindrar överflödning av förgasaren
 • Minskar faran för brand
 • Förbättrar motorns prestanda
 • Sparar bränsle
 • Ger stabil och konstant tomgång
 • Gör kökörning lättare
 • Filtrerar bränslet
 • Avskiljer vatten
 • Gör varm motor mer lättstartad

MONTERING FILTER KING

Före montering av Filter King är det lämpligt att kontrollera att bränslepumpens tryck motsvara fabrikantens värden.

 • Om trycket ej når upp till fabrikantens värde måste det minst vara 0.07 kp/kvcm högre än det väre Filter King rekommenderar för att nå en liten besparing på minst 5 % vid 50 km/tim.
 • Om trycket från pumpen och Filter King har samma värden erhåller man endast liten besparing.
 • Man kan genom glasskålen på Filter King se att bränslets nivå står 15-20 mm från glaskoppens botten.
 • Om detta ej uppnås kan det bero på att trycket från pumpen är för lågt.
 • I dessa fall bör man ersätta den utslitna bränslepumpem med en ny.
 • Se till att motorn är i god kondition före montering. Kontrollera bränslesystem, brytarspetsar och tändstift.
 • Dessa detaljer är nödvändiga för att motorn skall nå sin högsta prestanda.
 • Filter King måste monteras på bilens kaross på avstånd från hetta och motorvibrationer.
 • Så långt från avgasrör som möjligt.
 • Använd den med- följande monteringsbrickan och se till att Filter King alltid sitter horisontellt.
 • Efter att ha monterat Filter King se till att det inte finns något läckage vid anslutning mellan bensinpumpen och förgasaren.
 • Använd de medföljande slangklämmorna.
 • Kontrollera tomgång och justera om så behövs.