misab.se
Välkommen till MISAB
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Förgasare & Tillbehör
Nyheter förgasare
Båt - Förgasare
Filter - Förgasare
Tryckregulatorer
Bränslefilter
Bränslepumpar
Motorolja
Tillsatser fordon
Spray
Elprodukter
Glödlampor
Batterier
Utförsäljning

Klarna

Paypal

Swish

Postnord

 

GDPR

Integritetspolicy

 

MISAB (Motor International Särö AB) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur MISAB samlar in och använder dina personuppgifter när du kommer i kontakt med vår webbsida, våra plattformar i sociala medier samt vår kundservice via besök, telefon eller e-post. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta MISAB vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@misab.se.

Vår målsättning är att du skall känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. MISAB tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av MISAB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All personuppgifts-behandling inom MISAB sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Genom att använda någon av MISABs tjänster, handla via vår webbutik eller kontakta oss via digitala kanaler såsom e-post, kontaktformulär eller sociala medier, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att MISAB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

 

Vad är personuppgifter och vad är behandlingen av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t ex namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val, e-postadresser och beteenden utgör personuppgifter.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering:

-    Du har rätt att få tillgång till dina data som finns hos MISAB. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information MISAB har om dig. Kopia är gratis att begära.

-    Du har rätt till rättelse av din data som finns hos MISAB. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.

-    Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i MISABs system, i de fall där informationen inte längre är nödvändig för det syfte som den är insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för MISAB, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning samt konsumenträttslagstiftning. Då hanterar vi uppgifterna så att den endast kan användas för att uppfylla legala skyldigheter.

 

 

Vilken information samlar MISAB in?

Information, som du ger till oss kan vara indirekt eller direkt information om dig själv på ett par olika sätt såsom att du använder/besöker våra digitala kanaler eller kommunicerar med oss via våra digitala kanaler, bekräftar ett köp via vår webbsida, kontaktar oss eller använder någon annan tjänst där du lämnar personuppgifter t ex kontaktformulär.

Detta kan vara:

*  Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedata, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

 

Information MISAB samlar in om dig när du använder någon av våra digitala kanaler såsom websida, kontaktformulär eller kommunicerar med oss via sociala medier eller e-post.

Det kan vara information såsom:

*  Person-och kontaktinformation

*  Information om varor

*  Historisk information

*  Geografisk information

 

Den informationen som du ger oss, såväl som information om varor/tjänster eller kontaktuppgifter är generellt sett nödvändiga för att ingå ett avtalsförhållande för oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, beskrivet nedan:

Personuppgifter vi samlar in

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

Automatiserat beslutsvarande (J/N)

Lagringstid

 

 

 

 

 

Kontaktformulär: kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, bilmodell, årtal och registreringsnummer

Att kunna kontakta kund och svara på frågor angående våra produkter.

Samtycke

N

30 dagar alternativt så längre dialogen mellan kund och MISAB pågår. E-postadress används för nyhetsbrev. Kund kan avregitrera sig vid första utskicket.

Inkommande ordrar via websida med information om namn, adress, e-postadress, beställda varor. 

Att kunna hantera lagda ordrar i berörda datasystem såsom betal-, bokförings- och fraktsystem.

Avtal och samtycke

N

30 dagar alternativt så längre dialogen mellan kund och MISAB pågår. E-postadress används för nyhetsbrev. Kund kan avregitrera sig vid första utskicket. 

Kontakt via e-post: Namn, e-post och ev bilder samt info kring frågan.

Att kunna kontakta kund och svara på frågor angående våra produkter.

Samtycke

N

30 dagar alternativt så längre dialogen mellan kund och MISAB pågår. E-postadress används för nyhetsbrev. Kund kan avregitrera sig vid första utskicket.

Namn, adress

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt, bokföringslag m.m.

Följa tillämplig lagstiftning

N

Följer tillämplig lagstiftning exempelvis bokföringslagstiftning 7 år.

 

MISAB kan komma att överföra till, eller dela din information med, utomstående tredje part. I dessa fall vidtas rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

 

MISAB har följande tredje parter där din information delas vidare till eller hanteras:

Bokförings- och ekonomiprogram, vilket skyddas genom avtal med berörd part samt att överföring är skyddad och hanteras på ett säkert sätt.

Logistik- och transportföretag som levererar dina varor, där erforderlig säkerhetsnivå är uppnådd för att uppgifterna skall hanteras på ett säkerställt korrekt sätt.

Websidehantering, kan vid underhåll komma åt personuppgifter, vilket sker endast vid godkännande från MISAB. Även lagring av data med personuppgifter förekommer, men lagras som längst i 6 månader.

Sociala plattformar, där kan MISAB komma i kontakt med dina personuppgifter men ingen av dessa uppgifter sparas på annars sätt än i dessa kanaler.

Betalningskanaler:

·         Kortbetalning, där hanteras informationen av berörda parter som MISAB har avtal med och MISAB har inte tillgång till dina uppgifter.

·         Vid Swish-betalning har MISAB tillgång till ditt nummer, vilket du använder för Swish. Informationen lagras och hanteras av Swish.

·         Paypal används vid utlandsbetalning och där hanteras informationen av PayPal och erforderlig information lagras i berörda ekonomisystem.

·         Betalning via hemsida sker med Klarna, där Klarna är ansvarig för hanteringen av de personuppgifter du delger dem i samband med betalning.

 

Vad vi INTE kommer att göra med din data: MISAB komma inte att sälja vidare din information till tredje part.

 

Var vi behandlar dina personuppgifter: MISAB hanterar all din information inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter: MISAB sparar din information så länge som det enligt lagar, författningar samt enligt avtal och samtycke.

 

Vid en eventuell incident där personuppgifter hamnar i orätta händer rapporteras detta till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar och i vissa fall även till de berörda registrerade personerna.

 

MISAB är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter, som du lämnar till oss, och där det behövs har vi erforderliga avtal med berörda parter.

 

Har du några frågor om MISABs hantering av personuppgifter enligt GDPR – mejla till info@misab.se.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-22[1] Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).