misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
SOMMARPRISER
Förgasare
Bränslepumpar
Tryckregulatorer
Batterier / Bilbatterier
Olja / Motorolja
Båt
Oljefilter
Smörjfett
Tillsatser fordon
Övriga filter fordon/Marin
Kemprodukter
Elprodukter
Glödlampor
Rostskydd
Motorpackningar
Övriga produkter
Lagerrensning
Återförsäljare

Klarna

Postnord

Scenker

 

MISAB GLYKOL GUL

MISAB GLYKOL GUL 1L

Klicka för större bild

MISAB GLYKOL GUL 1L

Artnr: 159100

MISAB GLYKOL GUL är en högkvalitativ 774F OEM-godkänd (G12+) longlife glykol som är utvecklad för att klara de höga krav som ställs från bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar och skyddar mot frysning och kokning. Den är blandbar med andra högkvalitativa kylarglykoler på marknaden. Kylarglykolen består av monoetylenglykol. Innehåller ej nitrater, aminer, fosfater, silikater eller borater. Den har ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology), vilket ger ett långtidsverkande korrosionsskydd.

Rekommenderas till bl a VOLVO. 

Färg: GUL

Blandningstabell - Spädes med vatten!
50% Glykol = - 40°C
40% Glykol = - 27°C
33% Glykol = - 20°C
 
Specifikation
Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6083 / 002
 
Teknisk data
Densitet: 1,113
pH: 8,6
Kokpunkt: >175°C
Flampunkt: >115°C
 
1L Flaska - 12st/kartong, 5L Dunk - 3st/kartong, 25L Dunk, 210L Fat. Vid pris på fat 210L ring 031-570500 eller maila till info@misab.se. 
 
Säkerhetsdatablad »

Innehåll: Etylenglykol. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. 

Varning

Skadligt vid förtäring. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Förvaras oåtkomligt för barn. Begär särskilda instruktioner före användning. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du känner dig dålig. Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Pris: 69 kr

Volym

Lagerstatus: Finns i lager

RELATERADE ARTIKLAR
MISAB GLYKOL BLÅ
MISAB GLYKOL BLÅ
Pris från 59.00 kr
Art.nr: 156100
MISAB GLYKOL RÖD
MISAB GLYKOL RÖD
Pris från 67.00 kr
Art.nr: 156600
MISAB GLYKOL VIT LL
MISAB GLYKOL VIT LL
Pris från 62.00 kr
Art.nr: 157100