misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Olja / Motorolja
Batterier / Bilbatterier
Bränslefilter
Kupéfilter
Luftfilter
Marin Olje-/Bränslefilter
Oljefilter
Förgasare
Bränslepumpar
Båt
Tryckregulatorer
Avfettning
Glykol
Rengöring
Spolarvätska
Spray
Elprodukter
Glödlampor
Rostskydd
Smörjfett
Tillsatser fordon
Motorpackningar
Torkarblad
Tändstift
Övriga produkter
Företagskund

Klarna

Paypal

Swish

Postnord

Scenker

 

MISAB AVFETTNING

MISAB AVFETTNING Spray 1L

Klicka för större bild

MISAB AVFETTNING Spray 1L

Artnr: 155200

MISAB AVFETTNING är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga.

Produkten har extra tillsatser som ökar effekten samt gör produkten mer snabbverkande än andra lågaromatiska kallavfettningar. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar starkt nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, fett och dylikt. Produkten skall inte spädas.

MISAB AVFETTNING har en extremt bra förmåga att stanna kvar på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmåga.Till skillnad från traditionella kallavfettningsmedel kan detta avfettningsmedel appliceras även på våta ytor. Dock blir effekten bäst vid applicering på torr yta. 

Produkten är lågaromatisk och har en liten egendoft, detta medför en bättre arbetsmiljö för brukaren. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv. Produkten separerar snabbt från vatten. Går inte att blanda med MISAB Microavfettning. MISAB AVFETTNING är petroleumbaserad. 

Bruksanvisning: Sprayas på med lågtryck, låt verka ett par minuter och skölj sedan med vatten. Innehåller: Alifatiska kolväten > 30%, Nonjoniskatensider <5%, Destillat (Petroleum) vätebehandlade.

Säkerhetsdatablad »

 

Fara

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Pris: 65 kr

Välj volym här:

Lagerstatus: Finns i lager

RELATERADE ARTIKLAR
MISAB MICROAVFETTNING
MISAB MICROAVFETTNING
Pris från 59.00 kr
Art.nr: 155100