misab.se
Välkommen till MISAB
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Förgasare
Insugningsrör
Sök på förgasare
Sök på bilmärke
Marinförgasare
Förgasarkit
Tillbehör & Reservdelar
Information
Om Förgasare
Felsökning
Flottörjustering
DELLORTO
Båt
Luftfilter
Tryckregulatorer
Batterier
Glödlampor
Olja / Motorolja
Bränslefilter
Bränslepumpar
Spray
Glykol
Rengöring
Spolarvätska
Rostskydd
Smörjfett
Tillsatser fordon
Tändstift
Elprodukter
Kupéfilter
Marin Olje-/Bränslefilter
Motorpackningar
Oljefilter
Övriga produkter
Företagskund

Klarna

Paypal

Swish

Postnord

 

Felsökning

Bränsleförbrukning

 • Hög CO-halt på tomgång är en varningssignal och gör att bränsleförbrukningen ökar.
 • Delar bl.a nålventilen i förgasaren är slitna och bensinförbrukningen ökar successivt.
 • Att hålla bensinförbrukningen på rimlig nivå och CO-halten inom godkända värden, kräver regelbunden kontroll.
 • Först och främst bör nål, nålventil, membran ock packningar bytas.
 • Nålventilen som bestämmer bränslenivån i förgasaren slits först.
 • En sliten nålventil släpper igenom för mycket bensin och ger onödigt hög bränsleförbrukning.
 • Trasiga packningar kan orsaka läckage.
 • Montera alltid ett bränslefilter mellan bränslepumpen och förgasaren. Byt bränslefilter ofta.
 • Är förgasaren sliten i bl a spjällaxlar - byt förgasare!

 

Till MISAB´s Ersättningsförgasare.

 • En ny förgasare/ersättningsförgasare ger en bättre fungerande bil.
 • Du får en lägre bensinförbrukning, lättare starter och en bättre fungerande motor.
 • När du beställer reservdelar från MISAB på reservdelar och förgasare, tag reda på bilmodell och nummer och beteckning på förgasaren.
 • Nummer och beteckning på förgasaren hittar du på en plåtbricka eller instansat i förgasarfoten eller någon annan stans på förgasarhuset.


Felsökningsschema

Fel Orsak Åtgärdsförslag
Bränsleläckage Nålventilen är smutsig,sliten eller har lossnat ur sätet Byt nålventil och bränslefilter Reservdelar förgasare
Flottören har hängt sig eller blivit tyngre Ta loss flottören och justera flottörnivån eller byt flottör (gäller speciellt homogena plastflottörer) Inställning flottörnivå
Bränsletrycket är för högt Nålventilen tål max 0,25 bar. Montera en tryckregulator och justera trycket med den Malpassi tryckregulator
Bränsleslangarna är trasiga eller har lossnat. Undersök anslutning, slang och klämma. Byt dåliga delar. Drag åt ordentligt.
Packningarna har gått sönder eller blivit hårda. Byt packningar
Accelerationsmembranet är sönder eller slitet Byt membranet
Bensinen når inte fram till förgasaren Bränslepump och slangar blir för varma, vilket ger s k ånglås Kyl ned bränslepumpen. Försök finna orsaken till överhettningen.
Bränslepumpen fungerar inte Se över pumpen. Byt slitna delar eller hela pumpen. Montera en elektrisk bränslepump Bränslepumpar
Slangar, bränslefilter eller förgasarkanaler igentäppta av smuts. Gör omsorgsfullt rent slangar och förgasare. Byt packning, nålventil och bränslefilter.
Anslutning från bränsletanken tät eller vattenanhopning på tankens botten. Gör rent anslutningen. Ta bort vattnet från tanken, slangarna och flottörhuset.
Problem vid kallstart Undersök först bränslenivån i flottörhuset Justera bränslenivån. Inställning flottörnivå
Chokevajern har hängt sig eller lossnat Laga eller byt vajer
Startmunstycket är smutsigt Rengör och sätt tillbaka det.
Efter att ha uteslutit förgasarfel, övergå till tändsystemet  
Tändstift med slitna elektroder, dålig isolering, för stora kolavlagringar, dåligt isolerade. Skruva fast tändstiften. Byt slitna eller trasiga tändstift
Brytarna oxiderade, felinställda eller utslitna. Rengör dem eller byt dem
Tändningen felinställd Ställ in den med instrument
Olika fel som rör kablars, spolars och kondensators isolering och ledningsförmåga Rätta till felen. Byt ut alla defekta delar.
Batteriet slitet eller slut Ladda upp det eler byt ut det.
Startmotorn defekt Se över den.
När fel i tändningssystemet kan uteslutas, bör motorns kompression undersökas Tag kompressionsprov. Undersök läckage vid kolvringar, ventiler, topplockspackningar.
Oregelbunden tomgång och normalfart Flottörnivå, tändning och motorns allmäna kondition Se felsökningsschema för kallstarter
Blandnings- och tomgångsskruvarna felinsällda Ställ in blandnings- och tomgångsskruvarna vid varm motor
Lågfartsmunstycket smutsigt eller löst Tag loss det och blås igenom med tryckluft. Sätt tillbaka det eller byt ut det.
"Tjuvluft" från förgasarfoten och andra skarvar. Drag åt ordentligt och ersätt slitna packningar
Spjällaxeln tar in luft via sina lager/bussningar Ersätt axeln med en ny i större dimension. Finns ej detta - byt förgasare.
Spjället rör sig trögt. Smörj upp det och förvissa dig om att det rör sig lätt.
Motorn är svagare än normalt Flottörnivå, tändning och motprns allmäna kondition Se felsökningsschema för kallstater
Huvudmunstycke, acc-munstycke, emulsionsrör täta eller lösa Kontrollera, rengör och byt ut defekta delar.
Luftfiltret är tätt Byt insatsen eller rengör filtret
Spjället öppnar sig inte fullt Kontrollera spjällaxeln och reglagen.
För hög bränsleförbrukning Se ovan "Svag motor" Följ felsökningsschema enligt ovan
Luftfilterintaget i en allt för varm del av motorrummet. Tag bort förvärmningen på filtret.
  Speciell noggrannhet erfordras vid mätning av bränsleförbrukningen, vilken påverkas av hastigheten, lasten, vägen och körvanorna.
Otillräcklig acceleration vid höga hastigheter Se ovan "Svag motor". Rök från avgassystemet? Följ felsökningsschema enligt ovan.
Accelerationssystemet felinställt eller defekt. Kontrollera hela systemet noga. Var observant på genomströmningsproblem.
Emulsionsröret tätt eller defekt på något annan sätt Rengör med tryckluft. Kontrollera att emulsionsröret överenstämmer med bestyckningsanvisningen.
Tendens till "knackningar" eller överhettning av motorn. Kontrollera förgasare och tändning som vid "Svag motor". Följ felsökningsschema enligt ovan.
För lågt oktantal på bensinen Byt till bensin med högre oktantal.
Motorns kylsystem felaktigt. Kontrollera kylaren och termostaten. Hur sitter eventuell kylargardin?
För stora sotavlagringar på cylindrarna. Sota motorn.

Copyright MISAB