misab.se
Välkommen till MISAB
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Förgasare
Batterier
Elprodukter
Glykol
Glödlampor
Olja / Motorolja
Rengöring
Smörjfett
Spolarvätska
Spray
Tillsatser fordon
Bränslefilter
Båt
Luftfilter
Tryckregulatorer
Bränslepumpar
Rostskydd
Tändstift
Kupéfilter
Marin Olje-/Bränslefilter
Motorpackningar
Oljefilter
Övriga produkter
Företagskund

Klarna

Paypal

Swish

Postnord

 

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Motor International Särö AB, MISAB, skall aktivt medverka till en långsiktig hållbar utveckling och genom ständiga förbättringar minska belastningen på vår miljö. Detta skall vi göra genom att aktivt marknadsföra varor och tjänster som svarar mot högt ställda miljökrav. Vid inköp och investeringar till företaget ska miljövänliga alternativ prioriteras.

MISAB:s verksamhet utgörs av försäljning av reservdelar till personbilar, lastbilar, arbetsfordon och båtar. Våra viktigaste varugrupper är batterier, smörjmedel och förgasare. Försäljningen sker till privatpersoner och företag i hela Sverige men även övriga Norden och Europa.

Vårt miljöarbete präglas av öppenhet och ständiga förbättringar.
Vi tar ansvar för miljö genom att:

• minst leva upp till den gällande miljölagstiftningen och de föreskrifter som berör verksamheten.

• hushålla med naturresurser genom att använda förnyelsebara energikällor så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

• sträva efter en effektiv och miljöanpassad resurs- och energianvändning.

• hantera vårt avfall på ett effektivt och miljöriktigt sätt.

• engagera och motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

• I möjligaste mån välja de produkter och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön.

• vägleda kunderna i hur de kan minska sin miljöpåverkan.

• föra en dialog med våra leverantörer om att bidra till utveckling av mer miljöanpassade reservdelar, att värna om miljön i deras arbete samt att använda miljöanpassad och effektiv transportlogistik.

Göteborg den 6 februari 2017

Paul Annerud
VD


Exempel på åtgärder som följer MISABs miljöpolicy

• MISAB är medlemmar i Blybatteriretur (www.blybatteriretur.se) som arbetar för att samla in alla blybatterier för att förhindra att blyet kommer ut i vår natur. MISAB har en skyldighet att ta emot gamla blybatterier. Alla privatpersoner får även lämna sina blybatterier på återvinningsstationerna utan kostnad. MISAB betalar varje kvartal in en summa för varje batteri som säljs för att bekosta hanteringen av uttjänta blybatterier.

• MISAB använder sig av miljövänlig el.

• MISAB återvinner wellpapp som bland annat blir packmaterial.

• Mjukplasten lämnas in till återvinning.

• MISAB använder sig av dieseldrivna bilar med låg bränsleförbrukning samt arbetar kontinuerligt för att förnya fordonsparken.

• MISAB inhandlar miljövänliga rengöringsprodukter.

 Certifikat från BlyBatteri Retur